regionsvalg 2021


Mine mærkesager i Region Syddanmark 


DIT LIV – DINE VALG

Individet er frit til at gøre, hvad det vil, så længe det ikke skader andre og begrænser
deres frihed
Du bestemmer, hvor du skal gå i gymnasiet – ikke dine forældres indtægt
Du bestemmer, hvor du skal indlægges – ikke kommunen eller regionen
Vi træffer valg gennem hele livet – fra daginstitution til gravsted
Du skal kunne træffe dine egne valg – hele livet


MERE FRIHED

Liberal Alliance i Regionsrådet vil være din liberale garanti for, at patienter skal
have frie sygehusvalg – ikke kun til andre offentlige hospitaler end dem regionen
tilbyder – de penge, som den offentlige behandling koster, skal patienten kunne
tage med sig og købe behandling på et privat hospital.


At vælge et andet behandlingstilbud skal gøres enklere. Valgmuligheder for
behandling – både offentlige som private - skal være tilgængelige fra starten af et
patientforløb. Det er så op til patient og pårørende i samråd med egen læge at vælge
det tilbud, de finder bedst.


Hospitalerne er blevet så utrolig effektive. Det er fantastisk, at mange operationer i dag
kan gøres uden eller med meget få indlæggelsesdage. Bagefter er det kommunes opgave at overtage patientforløbet


Med 22 kommuner i Region Syddanmark er det en kolossal opgave at få samarbejdet om den enkeltes patientforløb til at fungere optimalt. Overgangen fra hospital til
efterbehandling i kommunen er for langt de fleste patienter og pårørende dybt
problematisk.


Masser af spildte ressourcer hos både patient, familie og kommune/region. Der er ikke
sket noget epokegørende på dette felt i årevis – det skal ske nu!
Det skal være klart for alle, hvem der har ansvaret for patientforløbet – og overgangen fra den ene myndighed til den anden skal ske, uden det har indflydelse på patientens ve og vel. Uro er det sidste en patient eller de pårørende har brug for. 


LAVERE SKAT

I 2021 er skatteloftet 52,06%. Der er altså borgere, der betaler over halvdelen af
deres indtægt i skat.

Liberal Alliance vil fjerne topskatten på de15%.

Det skal kunne betale sig at arbejde!


27,3 mia. skattekroner!

Det koster det årligt at drive Region Syddanmark.
De 5 regioner i Danmark kan ikke opkræve skat.

Det er skattekroner fra staten og fra kommunerne, der betaler regionernes drift.

Det er vores opgave i Liberal Alliance at være vagthunden, der garanterer, at dette
ufatteligt store beløb bruges til borgernes bedste.
Der skal ikke bruges en skattekrone mere, end der er behov for.


MINDRE BUREAUKRATI
Vi skal i gang med en afbureaukratiseringsproces, så der frigøres ressourcer til at
fokusere på kerneservice.

700 mill. skattekroner bruger Region Syddanmark på administration
Administrationen skal være mere effektiv.


Der er i det offentlige en mødekultur, der er ekstremt ressourcekrævende.
Der er alt for mange og lange møder med alt for mange omkring bordet.
Alt for mange projekter sættes i gang uden det kommer til at betyde noget som helst for
borgerne i regionen.
Det vil Liberal Alliance gøre op med.
Vi bliver nødt til at nytænke vores måde at lede det offentlige på.


HØJERE VÆKST
Region Syddanmark huser nogle af de mest innovative og succesfyldte
virksomheder i verden
1,2 mill. mennesker bor i Region Syddanmark – hvilken ressource
Med Liberal Alliance i Regionsrådet vil vækst være en mærkesag.

Vækst giver arbejdspladser og velstand.
Vækst kræver mobilitet af både varer og arbejdskraft – så regionen skal i højere grad
benytte sin høringsret i de infrastrukturelle nationale planer, der får betydning for Region Syddanmark.
Liberal Alliance vil arbejde for, at de fordele virksomheder og nye borgere får ved at slå sig ned i regionen, bliver åbenbare for alle.


Kulturudbuddet i regionen er kolossalt – festivaller, symfoniorkestre, teatre, arenaer,
kulturhuse, idrætsanlæg, museer, koncerthuse, spillesteder, kammer-, opera-
balletensembler osv.
Uddannelsesmulighederne er med bl.a. SDU, Designskolen Kolding, Landbrugsskoler, Gymnasier, Syddansk Konservatorium, Den Danske Scenekunstskole, MGK, MBK,
Erhvervsskoler og Business College helt i top.
Naturen skal vi ikke glemme. Vi er regionen beriget med ufattelig megen skøn natur – fra Vesterhavet til Det Fynske Øhav over heder, ådale, fjorde, skove, marker, søer og
bakketoppe – en rigdom vi skal værne om.
Det meste af det nævnte er ”gratis” for regionen – men bidrager til regionens image som både naturskøn og driftig.


KLIMAET
I Liberal Alliance går vi ind for en stabil CO2-fri energiforsyning.
I LA mener vi, at alle CO2-frie energikilder skal i spil.
I regionen har vi nogle af de fremmeste virksomheder i brintsektoren, Det er derfor oplagt at indgå et offentligt-privat samarbejde om brint som et af fremtidens drivmidler.


Brint produceres gennem elektrolyse på grøn strøm der, hvor forbrugeren tanker op –
bilfirmaer i hele verden satser på brint. Så brint bliver en del af fremtiden for privatbilisme.
Allerede nu er regionen i et tysk, dansk, svensk, norsk Power-to-X-samarbejde om en
grøn lasttransport-korridor fra Hamburg til Oslo.


Kernekraft skal i en eller anden form have en ny chance. Der sker rigtig meget positivt i udviklingen af kernekraft.

Kernekraft er den mest stabile CO2-frie energikilde, vi kender.
I mange lande, som vi normalt gerne vil sammenligne os med, er kernekraft en
væsentlig faktor i en lav CO2-udledning. Kernekraft er ikke afhængig af vejret, som jo
både vand-, vind og solenergi er det.

I Liberal Alliance mener vi, at alle muligheder for at løse den globale klimakrise skal på bordet.Sten Byriel - Ølgaardvej 14- 6040 Egtved - Denmark

Telefon: +45 30 46 23 03

Mail: stenbyriel@live.dk