Kommunevalg 2021


Liberal Alliance i Vejle Kommune

 

DIT LIV – DINE VALG

Livet igennem tager vi valg – fra børneinstitution til gravsted.

I Vejle Kommune arbejder Liberal Alliance for, at det skal det være lettere for den enkelte borger at tage det rigtige individuelle valg – og at der er private alternativer til de offentlige tilbud.

 

LAVERE SKAT

Vi betaler i Vejle Kommune Danmarks 4. laveste kommuneskat. Men det skal ikke være en sovepude. Liberal Alliance i byrådet sikrer, at der ikke betales en krone mere i skat, end der er behov for. Det skal kunne betale sig at arbejde – vi arbejder for en så flad og lav indkomstskat skat som mulig. De første 7000 kr om måneden skal være skattefrie for alle.

 

MERE FRIHED

I Liberal Alliance tror vi på individets ret til frit at gøre, hvad det vil, så længe det ikke skader andre eller berøver deres frihed.

Vores personlige frihed er i disse år hårdt presset. Der sker en centralisering af magten. Og med den har vi mindre frihed – mere overvågning – mere central styrring af vores liv og fratagelse af vores eget ansvar for, hvordan vi vil leve.

Vi tror på, at borgeren tager ansvar for egne handlinger til alles bedste.

Vi vil i Liberal Alliance arbejde målrettet for, at ansvar igen bliver personligt.

 

MINDRE BUREAUKRATI

Selv i en mønsterkommune som Vejle er der brodne kar og en arbejdskultur med alt for mange og lange unødvendige møder og aldrig gennemførte projekter. Der skal ryddes op i de vante kommunale arbejdsgange – så vores skattekroner bruges konstruktivt til gavn for kommunens borgere.

 

HØJERE VÆKST

Vejle er i en rivende udvikling – flere og flere vælger at bo i Vejle Kommune. Flere og flere innovative virksomheder indenfor kunstig intelligens, brintbranchen og anden grøn energi har fundet vej til kommunen. I Liberal Alliance vil vi arbejde målrettet for at give virksomheder de bedste betingelser for vækst – ligesom vi vil sørge for, at Vejle Kommune er et attraktivt sted for nye borgere at finde et hjem.

 

HELE VEJLE KOMMUNE

Vejle Kommune er så meget mere end Vejle by og nærmeste opland. Kommunen består af rigtig mange lokalsamfund med hver deres særlige natur, kultur og historie.

Liberal Alliance vil mangfoldigheden, forskelligheden og retten til at være særlig.

Mange sår er stadig - her mange år efter kommunesammenlægningen - endnu ikke helet i centerbyerne Give, Jelling, Børkop og Egtved. Det skal vi tage alvorligt – og arbejde konstruktivt for at løse.

De aktive lokalråd skal endnu mere i spil end tilfældet er i dag.

 

ENKELHED

Det skal være muligt for den enkelte borger at finde vej gennem den bureaukratiske labyrint.

Vejle Kommunes Forvaltning er til for borgerne – Det er for Liberal Alliance væsentligt, at regler begrænses og er skrevet i et sprog, der er forståeligt for alle.

 

 

FLERE PRIVATE LØSNINGER

I Liberal Alliance ser vi gerne flere forskellige valgmuligheder, når det handler om børnepasning, skole, sygehuse, pleje og seniorløsninger.

Det skal være enklere at etablere private institutioner og virksomheder indenfor det, vi normalt kalder velfærd.

Kommunen skal ikke have monopol på dette område.

Pengene følger naturligvis borgeren.

 

NATUR OG MILJØ

Højere vækst er en af Liberal Alliances 4 grundsøjler.

Men vækst skal ske i respekt for den storslående natur, vi råder over i kommunen.

Vind og sol bør ikke være de eneste CO2-reducerende løsninger på vores globale klimaudfordringer.

Vejle Kommune skal være med helt fremme i udvikling og anvendelse af andre alternative CO2-frie og stabile energikilder.

VE-virksomheder skal som det naturligste vælge Vejle Kommune som adresse, for her tør vi satse på nye innovative løsninger.

 

MOBILITET

I Vejle By er infrastrukturen absolut ikke løst. Mange og lange bilkøer kender vi alle. Det er virkelig spild af værdifuld tid. Tid, der kunne bruges så meget bedre, end at sidde og bande i sin bil.

Liberal Alliance går ind for, at Urhøj-Ringvejen skal føres igennem til motorvejsnettet nord for Vejle. Det vil helt klart give en større mobilitet til både gavn for den enkelte borger, for erhvervslivet og for de gæster, der besøger byen.

Vi er åbne for andre forbedringer af infrastrukturen – svævebaner, hvor det giver mening, kunne jo være en ny måde at løse mobilitetsproblemet i Vejle på.

 

FOKUS PÅ INTEGRATIONEN

Vejle Kommune er den 5. største i Danmark – og vi har, som alle andre også udfordringer med integrationen.

I Liberal Alliance har vi et liberalt menneskesyn. Religions- og ytringsfrihed gælder alle uanset køn, seksualitet eller etnicitet. Vi har i Danmark en stram udlændingepolitik, men vi tror ikke, at alle problemer løses ved at udskamme en enkelt religion.

Det er vigtigt, at flygtninge og indvandrere ikke gøres til passive klienter, men hurtigt kommer i beskæftigelse og på den måde bliver en aktiv del af samfundet. Det bliver en fælles opgave for os i det nye byråd, det lokale erhvervsliv, jobcentret og andre interessenter at arbejde på, at integration i sidste ende ikke er en offentlig opgave – men bliver en privat sag.

Vi har brug for at importere arbejdskraft – det skal være lettere for de enkelte virksomheder at få udenlandske arbejdere til landet.

 

 

BEDRE SENIORLIV

I Liberal Alliance tror vi på individuelle løsninger.

Det gælder også for seniorerne i vores kommune. Der er stor forskel på den måde vi vælger at leve som seniorer. Det ved vi i Liberal Alliance.

Det er ikke alle, der synes et besøg på Kunstmuseet er fantastisk eller at fluefiskeri er sagen. Vi skal dyrke mangfoldigheden også i vores senior-år.

Men vi skal sikre, at der ikke er borgere, der mod deres vilje er ensomme og glemte.

Vi vil sikre en værdig alderdom.

De ældre, der ikke kan klare sig selv, skal have mulighed for sammen med deres nærmeste at vælge, hvordan de bedst får en værdig alderdom. Det er ikke kommunen, der ved, hvad der er bedst – det gør den ældre og familien.

Individ før systemet.

Det fortjener vi!

 

BEDRE BØRNELIV

Det skal være muligt frit at vælge børnepasning, skole og uddannelse. Offentligt som privat – pengene følger barnet.

Vi i Liberal Alliance vil sørge for, at børn får en barndom, der gør det enkelte barn klar til en global fremtid.

Læring og leg – viden og kreativitet.

Vi vil styrke børns mulighed for at dyrke musik og andre æstetiske fag – for al forskning viser, at børn og unge, der i deres opvækst har fået undervisning i musik eller andre æstetiske fag, klarer sig væsentligt bedre i deres voksenliv.

De får gode jobs, større netværk, sundere levevis og bedre økonomi. Det fortjener alle børn og unge at få chancen for.

Musik- og Kulturskolen skal derfor ikke være en elitær og lukket skole for de få – men et sted for alle børn og unge, uanset etnicitet, økonomi eller religion.